Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Titel Soort Datum wijziging
Verziltingsprobleem kustpolders Ingekomen stukken 15-02-2021
Beantwoording schriftelijke fractie Betaalbaar Water inzake filterpersen, agendapunt 14 AB 3 februari 2021 Schriftelijke vragen 08-02-2021
Beantwoording schriftelijke vragen fractie Natuurterreinen BOVi, agendapunt 10 AB 3 februari 2021 Schriftelijke vragen 08-02-2021
Beantwoording schriftelijke vraag fractie Betaalbaar water inzake Havendam Lauwersoog, agendapunt 6 AB 3 februari Schriftelijke vragen 08-02-2021
Beantwoording schriftelijke vraag fractie Betaalbaar Water inzake Cleveringssluizen, agendapunt 12 Bestuursagenda Schriftelijke vragen 08-02-2021
Beantwoording vraag fractie Betaalbaar Water inzake herhaald verzoek overzicht medewerkers Schriftelijke vragen 08-02-2021
Beantwoording schriftelijke vraag fractie Betaalbaar Water inzake polishing, agendapunt 14 AB 3 februari 2021 Schriftelijke vragen 08-02-2021
Beantwoording vraag fractie PvdA inzake kredietaanvraag planuitwerkingsfase koppelproject 2e ontsluiting Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat Schriftelijke vragen 08-02-2021
Beantwoording vraag fractie Betaalbaar Water inzake HoWa-leiding irt Westrand Schriftelijke vragen 08-02-2021
Beantwoording vraag fractie Betaalbaar Water inzake grondwaterstanden irt droogte Schriftelijke vragen 08-02-2021

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen

februari 2021

3
AB vergadering (AB zaal)
19:30 - 22:30

januari 2021

20
AB vergadering ((digitaal) via Teams)
18:30 - 21:30